Home / Nieuws / Hoe ziet de toekomst van de Haammaeker uit?

Hoe ziet de toekomst van de Haammaeker uit?

Informatie bijeenkomst Haammaeker 6Op dinsdag 23 juni 2015 vond er een informatiebijeenkomst plaats over de toekomst van gemeenschapshuis De Haammaeker. Op deze avond was er de gelegenheid voor alle inwoners om vragen te stellen. Verder werd de situatie zoals die op dit moment is toegelicht.

Vorige week heeft er al een werkgroepbijeenkomst plaatsgevonden. Alle verenigingen zijn op deze avond ingelicht over de huidige stand van zaken.

Kansen

Er zijn kansen voor gemeenschapshuis De Haammaeker. Momenteel zijn er een aantal kandidaat bestuursleden. Deze bestuursleden willen voltallig van start gaan. Dit is op dit moment niet het geval.

Op 30 juni aanstaande komt er een collegevoorstel in de raad van Leudal (klik hier voor dit voorstel). Als dit voorstel wordt aangenomen door een raadsmeerderheid dan komen de kapitaallasten en de groot onderhoudskosten voor rekening van de gemeente. Dit zou financieel gezien een deel van het structureel tekort van De Haammaeker oplossen.

De financiële huishouding en de bedrijfsvoering is keurig op orde. De gemeente heeft de vorig week andermaal financiële gegeven. Het nieuwe bestuur krijgt daardoor de rust om samen met de verenigingen het gemeenschapshuis toekomstbestendig te exploiteren.

Sluiting

Contractueel en statutair is De Haammaeker gedwongen de procedure tot het definitief sluiten van het gemeenschapshuis per 20 juli in te zetten. Dit betekent dat De Haammaeker op 20 juli sluit. Mocht er zich een nieuw bestuur voor 30 augustus formeren, dan gaat De Haammaeker weer open. Zo niet, dan blijft De Haammaeker gesloten.

 

 

Bekijk ook:

Nieuwe dirigent Muziekplein

Bas Clabbers is de nieuwe dirigent van fanfare-orkest Excelsior & De Eendracht Fanfare Excelsior uit ...

Wordpress Copy paste blocker plugin powered by http://jaspreetchahal.org