Home / Foto van de week / Foto van de week 26

Foto van de week 26

Deze week laten wij u in foto van de week de ontwikkelingen van de uitbreiding van Bayer. Bayer (eerder Nunhems) gaat uitbreiden aan de overkant van de weg.

Door hier te klikken ziet u het hele bouwterrein in beeld. 

Uitbreiding Nunhems juni 2015

 

Tekst: Bayer

Nu het bestemmingsplan onherroepelijk is geworden, kunnen we aan de slag met Greenex. Greenex, de afkorting van greenhouse expansion, is het uitbreidingsplan van in totaal 45 hectare aan de oostzijde van de Napoleonsweg te Nunhem. Circa 20 hectare worden uiteindelijk met kassen bebouwd. De voorbereidingen voor de bouw van de eerste fase kassen gaan dit voorjaar van start. Met de daadwerkelijke bouw van deze kassen verwachten we medio 2016 te beginnen. Zover is het echter nog niet.

Voordat we met de eerste fase kunnen starten, moet het terrein bouwrijp gemaakt worden. Tijdens deze fase gaan we aan de slag met de engineering van de infrastructuur, de zichtdijken, het infiltratiebekken en het ‘watercompensatiegat’ waarin bij extreem hoge waterstanden het overtollige Maaswater kan worden opgevangen. Dit werk gebeurt vooral achter de tekentafel.Wij zullen de informatie op deze website regelmatig updaten. Wilt u nog directer op de hoogte gesteld worden volg ons dan via Twitter onder @BayerGreenex.Mei – Juli 2015:

 • Fase 0 – Het bouwrijp maken van het terrein
  Voor de start van de grondwerkzaamheden dient het volledige terrein vrijverklaard te zijn qua archeologie als ook munitie. Dit is inmiddels gerealiseerd.
 • Fase 0.1 – Watercompensatie
  Vier a vijf hectare zullen worden gereserveerd als overstromingsgebied van de Maas. Dit ‘gat’ wordt een lager gelegen grasland waar vee kan grazen.
 • Fase 0.2 – Grondwerk
  Een grote hoeveelheid grond zal worden verplaatst binnen het plangebied, met als uitgangspunt een nagenoeg gesloten grondbalans. De grondverzetmachines en ander materieel zullen via de Napoleonsweg (N273) worden aangevoerd om lokale geluids- en verkeershinder tot een minimum te beperken. De geplande zichtdijk van 2 meter rondom zal overigens relatief snel alle werkzaamheden uit het zicht houden.

Kwartaal 3, 2015 – Kwartaal 2, 2016

 • Fase 0.3 – Infra en nutsvoorzieningen
  In deze fase worden riolering, nutsvoorzieningen, parkeerplaatsen en wegen aangelegd. Momenteel wordt in overleg met diverse nutsbedrijven onderzocht hoe deze voorzieningen het beste kunnen worden aangelegd. Nadere informatie zal tijdig via de bedrijven die deze voorzieningen zullen gaan aanleggen bekend gemaakt worden, alsmede via deze website.
 • Fase 0.4 – Natuurcompensatie (binnen de 45 ha van Greenex)
  Hier worden alle groenvoorzieningen op het terrein aangelegd en aangeplant, zowel buiten als binnen de zichtdijk, conform de plannen zoals goedgekeurd door de Kwaliteitscommissie van de gemeente Leudal.
 • Fase 0.5 – Ontsluiting
  Voor de ontsluiting van het Greenex-terrein zijn Provincie, Gemeente, Rijkswaterstaat en Bayer nog in overleg over welke variant de voorkeur heeft, mede met oog op de verkeersveiligheid.

Alvorens fase 1 een aanvang kan nemen, dienen de fases 0.1 – 0.5 volledig afgerond te zijn.
Wij verwachten dat dit medio 2016 zal zijn.

Medio 2016
Als de inpassing van het uitbreidingsplan in het landschap gerealiseerd is en de infra- en grondwerken klaar zijn, kan met de bouw van de eerste fase gestart worden.

 • Bouwactiviteiten Fase 1
  • Kassen
   Medio 2016 wordt begonnen met de bouw van de eerste kassen, in deze fase gaat het om circa 7 ha kassen, waarvan de oplevering gepland staat voor medio 2018.
  • Centraal gebouw
   Tegelijkertijd zal ook begonnen worden met de bouw van het centrale gebouw van
   circa 1 hectare met werkruimtes, technische ruimtes, opslag, kantoren en kantine.

Medio 2018
Medio 2018 verwachten we dat de kassen van fase 1 en het centrale gebouw klaar zijn voor ingebruikname.

Verdere fases
Zoals bekend omvat het plan Greenex maximaal 20 hectare kassen verdeeld over een termijn van 20 jaren. De toekomstige uitbreidingen worden in werking gezet als daarvoor aanleiding is. Vanzelfsprekend dragen wij zorg voor een tijdige communicatie.

Disclaimer
Deze gepubliceerde informatie geeft de stand van zaken weer van het voornemen van Bayer CropScience Vegetable Seeds om te komen tot een uitbreiding van haar faciliteiten aan de oostzijde van de Napoleonsweg. De informatie is uiteraard een momentopname en louter informatief bedoeld. Veranderende inzichten op welk gebied dan ook kunnen leiden tot wijziging van de plannen. Er kunnen dan ook geen rechten worden ontleend aan deze informatie.

 

Bekijk ook:

Nieuwe dirigent Muziekplein

Bas Clabbers is de nieuwe dirigent van fanfare-orkest Excelsior & De Eendracht Fanfare Excelsior uit ...

Wordpress Copy paste blocker plugin powered by http://jaspreetchahal.org